Move
-

Politiek

Laatste Headline

Poetin verankert Rusland via Oekraïne in Europa

Poetin verankert Rusland via Oekraïne in Europa

Europa is het “westelijke uitsteeksel “van het Aziatische continent. Een groot schiereiland dat in de loop van het tweede millennium na Chr. de hegemonie in de wereld heeft veroverd. De grote verscheidenheid in landschappen is de oorzaak van een...

Lees Meer

De VVD heeft een niewe Thorbecke als voorzitter nodig

De VVD heeft een niewe Thorbecke als voorzitter nodig

In de 21ste eeuw hebben we het Industriële Tijdperk achter ons gelaten en zijn we het Kennis – en Innovatietijdperk binnengetreden. Fundamentele maatschappelijke veranderingen zoals we nu meemaken, zijn een gevolg van deze overgang maar komen niet...

Lees Meer

De hond als gemeentelijke melkkoe

De hond als gemeentelijke melkkoe

De hond als gemeentelijke melkkoe   Al sinds de middeleeuwen wordt hondenbelasting geheven om de overlast van met name zwerfhonden te beperken en om de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan. Daarnaast werd in die tijd de hondenkar...

Lees Meer

De staat van ons land (dit Nederland)

De staat van ons land (dit Nederland)

Al vele eeuwen proberen wetenschappers te begrijpen waarom het heelal is zoals het is, waarom de natuurwetten zijn zoals ze zijn. Waarom elk subatomaire deeltje en elke natuurkracht precies die eigenschappen heeft die ons bestaan mogelijk maken....

Lees Meer

Hoezo, schijnzelfstandigheid?

Hoezo, schijnzelfstandigheid?

Schijnzelfstandigheid. Het woord alleen duidt op ellende. Het past in het rijtje ‘schijnhuwelijk’, ‘schijnconstructie’ (om belasting te ontwijken!), ‘schijndood’ – nog erger dan helemaal dood. Schijnzelfstandigheid: brrrr. Want zzp’ers...

Lees Meer

De ketenen van de fractiediscipline

Tofik Dibi is gedwongen om vóór de Kunduz-missie te stemmen. Althans, dat beweerde hij in het televisieprogramma De Overnachting. Is het echt waar? Of zegt hij dit enkel om het partijkader van GroenLinks een hak te zetten, nadat men hem op ondemocratische wijze de kans ontstal om een gooi naar het lijsttrekkerschap te doen? Het is allebei denkbaar, maar gezien de manier waarop GroenLinks omgaat met afwijkende meningen en solistisch handelende partijleden lijkt het er op dat Dibi wel eens de waarheid kan spreken.

Het zou niets nieuws zijn. De ijzeren ketenen van de fractiediscipline houden de hele Kamer gevangen. Zelden stemmen Kamerleden anders dan de partij heeft opgedragen. Ze zijn daardoor geen volksvertegenwoordigers meer, maar enkel vertegenwoordigers van het partijbelang. Het voorbeeld dat Dibi geeft illustreert dat. Er waren genoeg mensen die tegen de missie wilden stemmen, zegt hij, maar van de partij mocht maar één Kamerlid tegen zijn. Dus de rest werd de mond gesnoerd. Ze moesten voorstemmen, ze werden "zwaar onder druk gezet". Later in het programma zegt hij het openlijk: "het is afgedwongen".

Een zeldzame kijk in de gang van zaken binnen een fractie. Als we naar het stemgedrag van de Kamer kijken, is een dergelijke manier van ondemocratische tucht geen uitzondering. Neem de ESM-standpunten van de partijen. De VVD is er vóór, dus de hele fractie stemt er mee in. Maar er zitten daar mensen tussen die eigenlijk best Eurosceptisch zijn, waarvan het onmogelijk voor te stellen is dat ze het ESM een goed idee vinden. Ze geven hun instemming puur omdat de partij dit eist, en dat is eigenlijk doodeng.

De Nederlandse Grondwet draagt de Kamerleden op om "zonder last" te stemmen. Dat wil zeggen: naar eer en geweten. Elders stelt de Grondwet dat het hun taak is om het volk te vertegenwoordigen. Politieke partijen komen in onze Grondwet niet voor. Kieslijsten ook niet. Eigenlijk was het de bedoeling dat Kamerleden op hun eigen kracht en op basis van hun eigen denkbeelden werden gekozen. Dat ze dus ook over alle kwesties zelfstandig nadachten, en vervolgens de beslissing maakten die in hun ogen het beste zou zijn voor het Nederlandse volk.

Daar komt nu niets meer van terecht. De partij bepaalt wat het beste is voor de partij, en de "volks"vertegenwoordiger heeft maar te gehoorzamen. Dat is exact de situatie waar onze Grondwet ons tegen moest beschermen. Maar helaas! In Nederland mag men niet toetsen aan de Grondwet, en dus is er een feitelijk ongrondwettelijke Kieswet die partijen exorbitant veel macht geeft. Dat blijkt een vergif voor onze democratie.

Als we een open debat willen, als we een echte vertegenwoordiging van het volk verlangen - dan moeten we de Kieswet drastisch hervormen. De Grondwet zit op dat punt prima in elkaar, dus dat kan met een gewone meerderheid. We moeten zorgen dat de vraag of iemand gekozen wordt afhankelijk wordt van het aantal stemmen dat hij haalt, en niet van de kieslijst waar hij op staat. Verkiezing per voorkeurstem, en de 150 met de meeste zetels winnen. Dat maakt definitief duidelijk dat men de persoon kiest, en niet de partij. Daarmee zal ook de macht van alle partijen afnemen, en dus ook die ellendige fractiediscipline. Er is maar één obstakel: de Kamer wordt nu beheerst door die partijen, en die zullen niet snel instemmen met het afschaffen van hun eigen (ongrondwettelijke) macht.

Meer bewijs is niet nodig: de partijen vertegenwoordigen zichzelf, en niet het volk. Als er een verandering moet komen, dan is dit afhankelijk van Kamerleden die hun eer en hun geweten hervinden. Durven we daar op te hopen? Kamerleden zweren trouw aan de Grondwet, dus toetsing of geen toetsing, het is hun plicht om fractiediscipline af te wijzen en zonder last te stemmen. Het is aan ons, de burgers, om onze(!) vertegenwoordigers hier op aan te spreken. Stem voortaan enkel nog op een kandidaat als hij zweert dat hij fractiediscipline afwijst. Alle anderen zijn geen volksvertegenwoordigers, maar plichtverzakers.

Reacties  

 
#1 cb1601ej 27-05-2012 14:01
Heb zelf regelmatig gewezen op discrepantie grondwet en kieswet in dezen. Voorstel is iig. consequenter dan hoe het nu is. Schrijver gaat echter voorbij aan het feit dat genoeg mensen keuze laten bepalen door profiel van een partij (waarbij, jawel, de personen natuurlijk ook meespelen). Het zou derhalve ook logisch en consequent zijn om partijenstelsel overeind te houden, en juist de gedachte dat een volksvertegenwo ordiger er zonder last zit (immers, komt vaak in orgaan omdat personen op de PARTIJ stemden) los te laten. Ze zitten er MET de last van het vertegenwoordig en van de ideeën en idealen van een partij. Uitzondering kun je maken voor voorkeurs-stemmen, waarbij er bijvoorbeeld ook een "nummer 0" op de lijst is, die niet iemand vertegenwoordig t maar juist de partij als geheel. Kiezers zullen bewust op een persoon moeten stemmen om hun voorkeur voor een persoon uit te spreken. Aldus kunnen toch individuen volksvertegenwo ordiger worden, maar ligt het primaat bij de partij.
Quote
 
 
#2 Rutger 27-05-2012 14:29
Bij het voorstel van de auteur worden alle 'onnodige' voorkeursstemme n weggegooid. Als kamerlid 1 bijv. op eigen kracht 10 zetels aan voorkeursstemme n krijgt, wordt 90% van de stemmen gelijk aan ongeldig. Dat is niet erg democratisch, en maakt onwenselijk tactisch stemmen noodzakelijk.
Quote
 
 
#3 Victor van der Sterren 27-05-2012 14:39
Dank voor de reacties.

cb1601ej, ik kan het met uw oplossing niet eens zijn, ben ik bang. Het individuele primaat van een volksvertegenwo ordiger maakt dat hij persoonlijk verantwoording schuldig is aan zijn kiezers, en dat ieder mens kan stemmen op de persoon die het dichtste bij hem staat. Ik zie vertegnwoordigi ng als een persoonlijke band tussen kiezer en gekozene. Een belofte van vertrouwen. Partijen zijn groepen, geen mensen. Daar kan ik geen band mee vormen, en ik kan ze ook niet vertrouwen op hun karakter. Vandaar mijn voorkeur voor een meer persoonlijk stelsel.

Rutger, ik snap het probleem. Desalniettemin zou ik die situatie nog verkiezen boven het huidige stelsel. Een oplossing ligt echter in het systeem van de zgn. enkelvoudige overdraagbare stem. Zie hier: nl.wikipedia.org/.../...

Onder dat kiesmodel vallen 'extra' stemmen niet weg, maar komen ze ten bate van je tweede (of derde) keus. Dit systeem is in verschillende landen met succes ingevoerd en blijkt tot volksvertegenwo ordigers met veel draagvlak te leiden.
Quote
 
 
#4 john van gogh 27-05-2012 14:44
Het valt me op dat de schrijver grote woorden gebruikt. Hij schrijft over de 'ongrondwettelij ke" macht van de Tweede Kamer. En een "ongrondwettelij ke"kieswet Vreemd dat hij een rechter(naar ik aanneem want gaat er niet verder op in) rechters in Nederland de bevoegdheid wil geven om wetten te toetsen aan de grondwet. Ik vraag we af hoe een rechter die,niet gekozen en voor het leven benoemd het democratisch gat kan dichten.Kijk naar The Supreme Court in Amerika. Nadat zij benoemd zijn kunnen ze wetten die democratisch tot stand zijn gekomen ongrondwettelij k verklaren. Daarbij worden die volksvertegenwo ordigers veel meer gekozen op persoonlijke titel dan in Nederland. Toch heeft een dergelijk systeem het vertrouwen in de politiek niet vergroot.
Ik heb liever dat de Tweede Kamerleden uiteindelijk bepalen of iets ongrondwettelij k is. Kamerleden kunnen we wegstemmen, rechters niet.
Quote
 
 
#5 Victor van der Sterren 27-05-2012 14:50
john van gogh,

Ik ben zeker voor een constitutioneel hof, maar u doet enklele aannames die niet kloppen: ik wil die rechters namelijk *niet* voor het leven benoemen, noch neem ik de VS als voorbeeld. Ik kijk eerder naar de grondwettelijke hoven van Frankrijk en Duitsland, die aanzienlijk minder gepolitiseerd zijn en hun werk uiterst bekwaam uitvoeren.

De reden om grondwettelijke toetsing niet bij de Kamer neer te leggen is evident: machtenscheidin g. Wie de wet maakt, mag niet óók degene zijn die de toepassing beoordeelt. Daar *hebben* we rechters. Een gemeenteraad besluit ook niet of beroep tegen een bouwvergunning terecht is - dat doet een onafhankelijke rechter. Gelukkig maar.
Quote
 
 
#6 Frans Groenendijk 27-05-2012 15:14
"Zijn er nog Kamerleden moedig genoeg om te stemmen naar eer en geweten?" twittert Victor over dit stuk.
De vraag stellen is haar beantwoorden.
Circa 12 jaar geleden schreef ik al eens een essay over dit onderwerp. Ik zal het binnenkort op Keizers en Kleren zetten.
De link van mijn naam gaat naar een stukje dat ik twee jaar geleden schreef over dit onderwerp.
In mijn essay gaf ik ook de oplossing voor het probleem dat Rutger aansnijdt.
Het zou werkelijk onzinnig zijn om als kamerleden de mensen aan te wijzen op volgorde van het aantal stemmen dat ze binnenhalen. Mensen met een aantal stemmen ver beneden de kiesdrempel zouden dan in de kamer komen en het grote aantal extra stemmen op de grote kanshebbers zouden naar de bietenbak gaan. De oplossing is met de huidige stand van de techniek niet moeilijk. De kandidaten die meer stemmen krijgen dan 0,66% van het totaal uitgebrachte stemmen geven die stemmen aan mensen van HUN keuze.
Quote
 
 
#7 cb1601ej 02-06-2012 18:07
@Victor "Partijen zijn groepen, geen mensen. Daar kan ik geen band mee vormen, en ik kan ze ook niet vertrouwen op hun karakter." Dat kan door middel van lijsttrekkers. Het is m.i. een illusie om te denken dat een paar miljoen kiesgerechtigde n een persoonlijke band kunnen opbouwen met personen op een lijst TENZIJ ze uit de regio komen. Zeg maar het VK model. Dat lees ik echter niet in het voorstel.
Quote